Regaip Kandili

                                        بسم الله الرحمن الرحيم

      Regaip yada Regaib reğibenin çoğuludur. Ragibe enfes, kıymetli, değerli, rağbete layık, vergi, çok  özen göstermek, çok ata ve ihsan manalarına gelir, rağbet edilenler demektir. Kandiller dinimizde müstesna bir yer tutar.Bu geceye Regaip denilmesinin bir sebebi de Cenab-ı Hakk’ın bu gecede kainata pekçok atayada bulunuşundandır.Regaip kandili çok lütuf ve ihsanla dolu, kıymetli ve değeri büyük, iyi değerlendirilmesi gereken bir gecedir. Rağbet edilen, temizlenilen, mağfiret gecesidir, Allah indinde kadir ve kıymeti yücedir. Gecede füyuzat-ı ilahiye boldur ve duaların kabule karin olduğu bir gecedir. Fukaha ve ulema bu gecenin mevhibe-i ilahiye olduğunu beyan etmektedirler. Bu geceye Regaip isminin melekler tarafından verildiği rivayet edilir.İsmail Hakkı Bursevi radıyallahu anh hazretleri ‘Leyle-i Regaip lisan-ı melaikeden sadır olmuştur, çünki melaike bu gece Cenab-ı Hakk’ın has tecelliyatından, ata ve ihsanından ötürü büyük bir şevk ve seda ile Allah’ı zikrederler’ buyurmuştur. Gecenin nihayetsiz faziletinden dolayı büyük insanlar gündüzünü saim(oruçlu), gecesini kaim(ayakta, ibadetle) geçirler.      Diğer kandil gecelerinde olduğu gibi, Regaip kandilinde de minarelerde kandillerin asılması gelenek halini almıştır. Tekke ve zaviyelerde Osmanlı zamanında törenler düzenlenirdi.Şeair-i islamiyenin ihyası için bu geleneklerin önemi büyüktür.Regaip diğer kandiller içinde enaz bilinen ve anlaşılan olan kandildir. Regaip kandilinin diğer bir özelliği de diğer kanallardan daha çok mana bilimlerinde ve tasavvufta zikredilmiş olmasıdır. Mutasavvıf şairler bu gece için ‘reğaibiye’ adı verilen şiirler yazmışlardır. Bu şiirlerin bazıları bestelenerek yapılan törenlerde okunurdu. Allah-u Teala katında değerli üçayların (Recep, Şaban ve Ramazan) ilki olan Recep ayına girişte ilk Cuma gecesi olarak bizi karşılar Regaip kandili. Cuma müminin bayramıdır.Regaip gecesi de Cuma günü olunca değeri ikiye katlanır. Regaip kandili hicri recep ayının ilk Cuma gecesidir yani perşembeyi cumaya bağlayan gecesidir. İhsan ve hayrın bol olduğu, hidayet, kurtuluş, lütuf, rahmet, mağfiret ve duaların kabul olduğu bir gecedir. Üçayların habercisidir. Regaip kandiline leyle-i regaip de denilir. Bir fırsat gecesidir, af gecesidir, manevi açıdan çok bereketli bir gecedir. Allah-u Teala bu gecede kullarına bol ihsanda bulunur, ataya-yı sübhaniyesini ölçüsüz dağıttığı bir gecedir. Bu geceyi ibadetle geçirenlere rahmet nazarıyla bakar. Verilen sadakalar kat kat sevap kazandırır. Gündüzünde tutulan orucun çok sevabı vardır. Günahlardan temizlenmek için Rabbimizin bize tanıdığı bir fırsattır. Bu gece yapılan ibadet, tevbe ve duaların karşılığı bol bol verilir. Allah-u Tealanın rahmeti bu gece sağnak halinde yağar. Bilhassa biz günahkarlar için büyük bir fırsattır.Rahmetim gazabımı geçti diyen Allh-u Teala yine rahmetimden ümidinizi kesmeyin buyuruyor. Bu kandil duaların reddolunmayacağı kazanç ve kurtuluş gecesidir. Efendimiz aleyhissalatu vesselam ‘Receb’in ilk Cuma gecesinden gafil olma’  buyuruyor.

     Her sene Regaip kandili gecelerinde peygamberimiz  aleyhissalatu  vesselam birtakım fiili tecellilere, nurani mevhibele ve ikramlara  erişmiş ve bu vesileyle Allah-u Tealaya şükretmiş, hamdetmiş, dua ve istiğfar ile namaz kılmıştır.

    İslam aleminin gelişemediği noktalardan birisi de Efendimiz aleyhissalatu vesselama karşı hissiyatıdır.Bu eksiklikten dolayı sosyal, ekonomik ve siyasi yaralarımız deva bulmuyor.Bir yönüyle de regaip kandili bu hissiyatı harekete geçiren bir gecedir.Resulullah aleyhissalatu vesselama yakın olabilmekse infakta bulunmaktan, sünneti seniyyesine ittiba etmekten geçer.

      Regaip kandili Resulullah aleyhissalatu vesselam efendimizin sırrının intişar ettiği gündür.Efendimiz aleyhissalatu vesselamın mübarek ve pak ruh-u şeriflerinin anne karnına intikal ettiği bir gecedir, fevkalade önemlidir.

     Efendimizin ruhu Hazret-i Amine kanalından dünyaya bu gecede teşrif etmiştir.Hamile kaldığı gün değil ruhunun anne karnına intikal günüdür.Hamilelikten 120 gün yani 4 ay sonra ruh alem-i ervahtan anne karnındaki cenine geçer.Dünyaya efendimiz alehissalatu vesselamın ruhu bir Regaip gecesinde teşrif etmiştir.Bu manada bu gecenin bizim için bir şükran zamanı olması gerekir.Bu teşrifle gönüllerimiz ona dönmeli ve sevinç duymalı, salavat, dua ve Kuran okumanın yanında şükür namazı kılmak yerinde olur.Ya Rabbi bu Regaip kandili gecesinde Habibin aleyhissalatu vesselamı bize gönderdiğin için niyet ettim şükür namazı kılmaya diyerek tekbir alıp  iki rekatlık normal bir nafile namaz gibi namaz kılabiliriz.Ayrıca bu gece kul hakkı namazı ve tesbih namazı da kılmak çok sevaptır.Regaip kandilinin diğer bir özelliği ve önemi de peygamber efendimiz aleyhissalatu vesselamın nurunun annesinin alnında parladığı gece olmasıdır.

       Geceyle ilgili pekçok hadisler bulunmaktadır.Recep ayının ilk Cuma gecesini ihya edene Allah-u Teala kabir azabı yapmaz, dualarını kabul eder.Yalnız 7 kimse hariç, onları affetmez ve dualarını kabul etmez.Faiz alan ve veren, müslümanları aşağı gören, ana babasına eziyet eden, karşı gelen, müslüman olan ve dinin emirlerine uyan kocasını dinlemeyen kadın, şarkı ve çalgıcılığı sanat edinenler, livata ve zina edenler, beş vakit namazı kılmayanlar.Bunlar da günahlardan vazgeçip tevbe etmedikçe duaları kabul olunmaz.Ama bu gece vesilesiyle kurtulunabilir. Bir hadis-i şerifte peygambermiz aleyhissalatu vesselam buyururlar: ‘Beş gece vardır ki, onlarada yapılan dualar mutlaka kabul olunur, geri dönüşü olmaz.Bunlar: Recep’in ilk Cuma gecesi(Regaip Kandili), Şaban’ın 15. Gecesi(Berat Kandili), Cuma geceleri, Ramazan Bayramı Gecesi ve Kurban Bayramı Gecesidir.’ Bazı kaynaklarda bu gece tesbih namazı kılan ve nafile namaz kılanın kurtulacağıyazılıdır. Kaza namazı borcumuz varsa kazaları kılmak aynı zamanda nafile kılmak yerine de geçer.Salavat ile meşgul olmak bu gecede sair günlere nazaran daha değerlidir.Resulullah aleyhissalatu  veselamın getirdiği iman hediyesinin kıymetini bilmek ibadetlerle meşgul olmak ve günahlardan çekilmekle olur.Regaip kandilinde geçmişimize tevbe etmeli, bol bol kaza namazı kılmalı, tesbih namazı kılmalı, Kuran okumalı, peygamberimiz aleyhissalatu vesselama salavat getirmeli, zikir ve tefekkürle meşgul olmalı, yakınlarımız, ölmüşlerimiz ve tüm müslümanlar için dua etmeli, gündüzünde de oruç tutmalıyız.Recep ayından itibaren Ramazan bayramına kadar sünnet olan şu duayı etmeliyiz:Allahumme barik lena fi recebe ve şaban ve belliğna ramadan.(Allahım, recep ve şabanı bize mübarek kıl ve bizi ramazana ulaştır.)Amin Allah-u Azimüşşan bu gece ve içinde bulunduğumuz üçayları değerlendirip kurtulanlardan eylesin.Amin.

      Bu gece cemaatle nafile namaz kılmak bidattır.Yalnız kılmak doğru olanıdır.Bir rivayette peygamberimiz aleyhissalatu vesselam bu gece 12 rekat namaz kıldığı nakledilir.Perşembe günü oruca niyet edip akşam iftardan sonra 12 rekat namaz kılmak çok faziletlidir.İki rekatte bir selam verilir, her rekatte fatihadan sonra 3 kadir, 12 ihlas suresi okunur veya 1 kadir 3 ihlas da okunabilir.Namazdan sonra 70 defa salavat getirilir.(Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyul ümmiyyu ve ala alihi ve sahbihi ve sellim.) Sonra secdeye kapanıp 70 defa ‘Subbuhun guddusun rabbena ve rabbel melaiketi verruh (Allahım, münezzehsin, mukaddessin, meleklerin ve ruhun Rabbisin)’ okunur.Bu tesbih 1. kat gökteki melaikelerin tesbihidir.Sonra secdeden başımızı kaldırıp 70 defa da ‘Rabbiğfir verham ve tecavez amma ta’lem.inneke entel azizul kerim(Ya Rabbi affet, merhamet et, bildiğin kusurlarımıza bakma.Muhakkak azizlerin en azizi, kerimlerin en kerimi sensin.)’ duasını okuruz.Tekrar secdeye kapanıp yine ‘Subbuhun guddusun rabbena ve rabbel melaiketi verruh’ okuruz.Duadan sonra secdeden kalkmadan dua eder öyle kalkarız.Bu gece bu 12 rekatlık namazı kılan kimsenin denizlerin köpükleri, kum taneleri, dağların ağırlığı,yağmur damlalarının sayısı ve ağaçların yaprakları kadar günahı olsa dahi Allah-u Teala’nın onun tüm günahlarını affedeceği hadisin rivayetlerinde vardır. Peygambermiz aleyhissalatu vesselam kendine ve kendi şahsında ümmetine bu gece edillen ikramlara karşı teşekkür mahiyetinde  bu 12 rekat şükür namazını kılmıştır.O kimse kabre girdiği gece bu namazın sevabı yanına gelerek gayet güler yüzlü ve tatlı dilli bir şekilde açık bir konuşma ile ölüye: ’Ey dostum, sana müjdeler olsun ki sen hertürlü korkulardan ve sıkıntılardan kurtuldun’ der.Bunun üzerine ölü, o kimseye: ‘Sen kimsin, vallahi ben senden ve senin yüzünden daha güzel yüzlü hiçkimse görmedim ve sözlerinden daha tatlı bir söz işitmedim ve senin kokundan daha güzel bir koku koklamadım’ der.O kişi bu suale cevap olarak: ‘Ey sevgili kimse, ben senin filan senede, filan ayda, filan gecede kılmış olduğun namazın sevabıyım.Bu gece senin ihtiyacın olan herşeyi temin etmek ve senin yalnız kaldığın bu gecede sana arkadaş ve yoldaş olmak suretiyle senden hertürlü korkuları ve sıkıntıları gidermek, seni bütün tehlikelerden korumak için Cenab-ı Allah’ın izni ile geldim.Kıyamet gününde sur üfürülünce Arasat meydanında senin başına gölge olurum.Ey sevgili kul! Cenab-ı Allah’ın hayır ve bereketleri senden eksilmeyecek, ebedi olarak seninle beraber olacak.’ diye müjdeler verir.Ve ayrıca o kişiye akrabalarından cehennemi hak etmiş yediyüz kişiye de şefaat etme hakkı verilir. Bu geceyi ömrümüzde ulaşabileceğimiz son Regaip gecesi anlayışı ile ihya etmeye gayret etmeliyiz.Günahlarımıza nasuh tevbesi ile tevbe etmeliyiz.Ailemiz, ülkemiz, islam alemi ve tüm insanlık için sulh, sükunet, barış, hidayet, ıslah ve hayırlı isteklerde bulunmalıyız.Evliyanın büyüklerinden Muhammed El-Bekri Hazretlerinin (Kuddesullahu sırrehu): ‘Allahumme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin il fatihi lima uliga vel hatima lima sabaga nasirel hagga bil haggi vel hadi ila sıratıkel mustagım ve ala alihi ve ashabihi hagga gadrihi ve migdarihil azim.’ Salavatını enaz bir defa okumamız yerinde olur. O mübarek bu salavat için ömründe bir defa okuyan cehennem yüzü görmez. Bu salavatı bir defa getirip te cehenneme giden olursa gelsin beni bulsun buyuruyor.Bu gecenin mahsus bir ibadet şekli yoktur.Yalnızca kendimize değil ekonomi ve ahlak anarşizmi altında inleyen ümmet için de dua etmeliyiz. .Bu gecenin mahsus bir ibadet şekli yoktur.Kıymetine mütenasip değerlendirmeli.


 


Kandiller, Regaip Kandili kategorisine gönderildi | , , , , , , , , , ile etiketlendi | 1 yorum